Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm

  • Datum: 2023-08-23
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Therese Tärnholm.
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde.
Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2023 och fastställande av vallistor.
Inträdesanförande av OL Therese Tärnholm.

Ledamöter e kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn.