Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm

  • Datum: 2023-09-20
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Michael Ellis
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av KL Michael Ellis.

Ledamöter kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn.