Torsdagen den 22 oktober 2020 i Stockholm, kl. 18.00

  • Datum: 2020-10-22
  • Tid: 1800
  • Plats: Karlbergs slott
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL Fredrik Herlitz.

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Karlbergs Slott med inbjudan till skolans kadetter. Diskussion om personalförsörjning, utbildning mm.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »