Torsdagen den 24 oktober 2019 i Stockholm, kl. 18.00

  • Datum: 2019-10-24
  • Tid: 1800
  • Plats: Stockholm, Karlbergs slott
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Karlbergs Slott. Öppet sammanträde. Diskussion kring kadetternas analys av hur marinen bör utvecklas baserat på temat ”Nästa utgåva av En Marin för Sverige”. Orientering om Modern submarine rescue – I was there
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »