Kallelse till ordinarie sammanträde – Ändring av tid

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie sammanträde (nomineringssammanträdet) i Karlskrona. Sammanträdet äger rum onsdagen den 20 augusti 2014 i Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 med början klockan 1730. Mer info i filen nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Ordinarie sammanträde i Karlskrona
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »