Kategori: Protokoll

Protokoll efter ordinarie sammanträde i Karlskrona 20 april 2022

Vid det ordinarie sammanträdet i Karlskrona höll ledamoten John Theander sitt inträdesanförande på temat ””Optimera eller kulminera – tänk nytt, tänk gammalt och möt en ny marin era”.

 

OL John Theander och Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad

 

Därutöver orienterade ordinarie ledamoten Niklas Granholm om utvecklingen i kriget i Ukraina.

 

 

 

Protokoll vid ordinarie sammanträde i Karlskrona 2022.04-24 Final

Protokoll från ordinarie sammanträde i Stockholm 2021-05-19

Sammanträdet hölls digitalt och sändes från Sjöfartshuset i Stockholm. Anförande av ordinarie ledamot Jon Wikingsson om dagens marina ledningskoncept, information om de till inval nominerade samt en orientering från sekreteraren om ubåtssäkerhet, i ljuset av de ubåtshaverier som inträffat i världen de senare åren.

Protokoll vid ordinarie sammanträde i Stockholm 2021-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 20190522

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 22 maj 2019 med början klockan 1730 i närvaro av 37 och inbjudna gäster. Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Ordinarie sammanträde 2018-11-28

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm onsdagen den 28 november 2018 i närvaro av 54 ledamöter och inbjudna gäster. 

 

Protokoll återfinns i pdf-format nedan

Protokoll från 247:e högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 15 november i Sparresalen Östra Prinsgatan 4
Karlskrona, i närvaro av 87 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen intogs på
Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 Karlskrona.

Protokollet återfinns som pdf nedan

Protokoll 2018-10-17

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm onsdagen den 17 oktober 2018 i närvaro av 41 ledamöter och inbjudna gäster. Till den öppna delen av sammanträdet hade gäster från Försvarsmakten, Föreningen för Göteborgs Försvar, sjöfartsintresserade organisationer och medlemmar i sjöofficerssällskapet i Göteborg inbjudits att delta.

Diskussionen i Sjöfartstidningen avseende isbrytare finns i denna länk Länk till sjöfartstidningen

Protokollet finns att ladda ner som pdf nedan.

Mötesprotokoll 20180822

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 22 augusti 2018 på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget
7 i Karlskrona i närvaro av 25 ledamöter och en inbjuden gäst.

Protokollet kan laddas ner i sin helhet nedan.

Protokoll 2018-05-16

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 16 maj 2018 i närvaro av
46 ledamöter och inbjudna gäster.

Protokollet kan laddas ned som pdf nedan

Protokoll 180418

Det slutna sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska museets hörsal onsdagen den 18 april
2018 i närvaro av 37 ledamöter.

Protokollet finns att ladda hem nedan.

Protokoll 20180321

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm onsdagen den 21 mars 2018 i närvaro av 36 ledamöter och inbjudna gäster. Till sammanträdet hade gäster från Försvarsmak-ten, Föreningen för Göteborgs Försvar, sjöfartsintresserade organisationer och med-lemmar i sjöofficerssällskapet i Göteborg inbjudits.

Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta i sammanträdet.

 

Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Protokoll 2018-02-21

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i Stockholm onsdagen den 21 februari 2018 i närvaro av 35 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta i sammanträdet.

 

Protokollet kan laddas hem nedan.

Protokoll 20180122

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona mån-dagen den 22 januari 2018 i närvaro av 46 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta.

 

Protokollet finns att ladda ner i sin helhet nedan.

Protokoll 171129

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal, i Stockholm i närvaro av 72 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 29 november 2017 med början klockan 1730.

Protokollet finns att ladda hem i sin helhet nedan

Protokoll 246:e högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen Etnografiska museet i Stockholm i närvaro av 108 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen hölls i minneshallen Sjöhistoriska museet i Stockholm. Marinmusikkåren framförde som vanligt ett mycket uppskattat musikprogram.

Protokollet återfinns i sin helhet för nedladdning nedan.

Protokoll 2017-10-18

Sammanträdet ägde rum ombord i s/s Marieholm i Göteborg, i närvaro av 41 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 18 oktober 2017 med början klockan 1730.

Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan

Protokoll 2017-08-23

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, i närvaro av 20 ledamöter onsdagen den 23 augusti 2017 med början klockan 1730.

Protokollet kan hittas i sin helhet nedan

Protokoll 20170517

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24 Stockholm, i närvaro av 33 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 17 maj 2017 med början klockan 1730.

Protokollet i sin helhet kan laddas hem nedan.

Protokoll 20170502

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24 Stockholm, i närvaro av 74 ledamöter och inbjudna gäster tisdagen den 2 maj 2017 med början klockan 1730.

Protokollet kan laddas hem nedan.

Protokoll och revisionsberättelse 20170322

Sammanträdet ägde rum ombord i S/S Marieholm (förtöjd vid maritima centret) i Göteborg i närvaro av 79 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 22 mars 2017 med början klockan 1730. Till sammanträdet inbjöds gäster från Försvarsmakten, sjöfarts- och sjukvårdsin-tresserade organisationer, Föreningen för Göteborgs Försvar samt medlemmar i Sjöofficerssällskapet i Göteborg.

 

Protokoll, revisionsberättelse samt årsredovisning finns att ladda hem nedan

 

 

Protokoll 2017-02-22

Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska Museet i Stockholm, i närvaro av 66 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 22 februari 2017 med början klockan 1730.

 

Protokollet återfinns i sin helhet nedan i pdf-format

 

Protokoll 23 januari

Sammanträdet ägde rum på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona, i närvaro av 48 ledamöter och inbjudna gäster måndagen den 23 januari 2017 med början klockan 1730. Media i Blekinge hade inbjudits att delta.

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag på Sjöofficersmässen.

 

Protokollet kan laddas hem nedan

Protokoll 20161130

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i Stockholm i närvaro av 43 ledamöter och inbjudna gäster onsdagen den 30 november 2016 med början klockan 1730.

Från klockan 1800 hölls ett öppet sammanträde för marint intresserade med information om ubåtsprojektet A26.

Sammanträdet avslutades med en gemensam middag.

Protokollet kan laddas ner i sin helhet nedan

Protokoll vid 245.e högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Lilla Ordenssalen i Valands festvåningar i Göteborg i närvaro av 83 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen intogs i Stora Matsalen i Valands festvåningar.

Protokollet finns som brukligt att ladda ner nedan

Protokoll 20160824

Sammanträdet ägde rum i Kastellet i närvaro av 30 ledamöter onsdagen den 24 augusti 2016 med början klockan 1730. Protokollet kan laddas ned genom att klicka på länken nedan.

Protokoll 20160421

Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 april 2016 med början klockan 1800 i närvaro av 27 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona.

Protokoll 20160419

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 19 april 2016 med början klockan 1730, i närvaro av 56 ledamöter och inbjudna gäster i Sjöhistoriska museets hörsal i Stockholm.

Protokoll 23 mars 2016

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 23 mars 2016 med början klockan 1630 i närvaro av 40 ledamöter och inbjudna gäster ombord i S/S Marieholm i Göteborg.

Protokoll 2016-01-18

Sammanträdet ägde rum måndagen den 18 januari 2018 i närvaro av 44 ledamöter och inbjudna gäster på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Protokollet kan laddas hem i sin helhet nedan.

Protokoll 2015-12-02

Sammanträdet ägde rum i Kastellet, Stockholm onsdagen den 2 december 2015 med början klockan 1730, protokollet finns att ladda ner i sin helhet nedan.

Protokoll 244:e högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen i Etnografiska museet i Stockholm i närvaro av 146 ledamöter och inbjudna gäster. Hans Majestät Konungen deltog under den senare delen av sammanträdet. Högtidsmiddagen genomfördes i Minneshallen på Sjöhistoriska museet.

Protokollet finns att ladda hem nedan

ettannat

Protokoll 2015-10-21

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 21 oktober 2015 ombord i s/s Marieholm med början klockan 1630 i närvaro av 36 ledamöter och inbjudna gäster.  Protokollet finns att ladda ner nedan.

 

 

Protokoll 20 augusti Karlskrona

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 20 augusti 2014 i närvaro av 33 ledamöter och speciellt inbjudna gäster (3 personer inkluderande akademiens auktoriserade revisor) på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona. Protokollet kan laddas ner enligt nedan.

Protokoll sammanträde 140416

Sammanträdet ägde rum onsdagen den 16 april 2014 med början klockan 1730 i närvaro av 27 ledamöter i Försvarshögskolans lokaler Drottning Kristinas Väg 37. Lokal Sverigesalen.

Protokoll från sammanträdet i Göteborg 140220

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 20 februari 2014 med början klockan 1730 i närvaro av 19 ledamöter. Sammanträdet avslutades med gemensam middag i Sjöräddningssällskapets lokaler.

Protokoll 2014-02-20

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 20 februari 2014 med början klockan 1730 i närvaro av 19 ledamöter.

Sammanträdet avslutades med gemensam middag i Sjöräddningssällskapets lokaler.

Protokoll från valsammanträdet

Protokoll från valsammanträdet 2013 med val av funktionärer, inval av nya ledamöter samt belöningar. Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska museet den 25 september i närvaro av 43 ledamöter.

Protokoll februarisammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag onsdagen den 20 februari 2013 med början klockan 1730 i närvaro av 22 ledamöter. Vid sammanträdets öppna del deltog 79 medlemmar ur föreningarna WISTA och Göta Älvklubben och Föreningen för Göteborgs Försvar samt regionala representanter för Sveriges Redareförening, Sjöfartsforum och Sveriges Skeppsmäklareförening till gemensam paneldebatt.

Protokoll från januarisammanträdet

Sammanträdet ägde rum måndagen den 21 januari 2013 med början klockan 1730 i närvaro av 26 ledamöter på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona. Vid sammanträdets öppna del deltog 41 i övrigt marint intresserade i Karlskrona bl a ur de marina förbanden och Kockums AB.

Oktobersammanträde

Sammanträdet ägde rum i Kastellet på Skeppsholmen onsdagen den 3 oktober 2012 i närvaro av 43 ledamöter.

Protokollet återfinns nedan.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »