Kategori: Tidskrift i Sjöväsendet

TiS nr 4 2012

Ett extranummer med en vitaliserad debatt om Marinens framtid. E-utgåvan kan laddas ned via länk nedan.

Innehåll nr 4/12

Meddelande
Redaktörens spalt

Hur vi får våra Sjömän att stanna
Av SarahLinn Håkansson

Ta bort specialistofficersutbildningen!
Av Johan Granberg & Magnus Lindstedt

Taktik eller stridsteknik, vad är vad och vad utbildar vi i?
Av Daniel Eklund

Vägskäl för ytstriden
Av Henrik Mandéus

Motståndaren och övningsverksamheten
Av Johan Ebeling

Militär Sjökaptensutbildning – ett Pseudobegrepp?
Av David Forslund

Bemanning av SSS lärartjänster – piska eller morot?
Av Anders Persson.

Frivilligorganisationerna – en outnyttjad resurs för återtagande
Av Håkan Lindberg

Försvarsförmågan måste vara det centrala inför marinens framtida vägval
Av Skipper

Ett plus ett är mer än två
Av Wiseman

Sprid äggen på fler korgar
Av Chefsingenjören

En marin i användning det bästa receptet
Av Johan Wiktorin

Marinen skall inte bara tacka och ta emot. NAVY-GO!
Av Jarl Ellsén

Det marina arvet
Av Claes-Göran Dahl

STB
Av Göran Frisk

Signaltabeller Bibeln

Det av dåvarande C1.ytattackflottiljen, kommendör Göran Frisk, fastställda sambandsreglementet ”Signaltabeller Bibeln” som är införd i TiS nr 4 från 2012 återges här som särtryck. Klicka på den blåa länken nedan för att komma till filen.

Nytt nummer av TIS 2/2012

Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens kvalificerade enheter
Ledamoten Fredrik Norrby

Försvarsmaktens omstrukturering – ett nytt personalförsörjningssystem
Ledamoten Per-Ola Johansson

Stig H:son-Ericsons marina tänkande – ett sätt att förstå dagens strategiska problem?
Ledamoten Per Edling

Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafterna
Kommendörkapten Erik Öhrn

Reservofficer i insats – några erfarenheter
Örlogskapten Peter Thomsson