KÖMS yttrande över SOU 2012:48 Maritim Samverkan

KÖMS biträder i stort samtliga utredarens förslag för att nå en ökad grad av maritim samverkan men KÖMS anser också att det i ett antal fall är avgörande att gå fram  snabbare och något mer radikalt än vad utredaren föreslår. Huvudskälet bakom  denna uppfattning är att det i rådande struktur med den flora av berörda departement  och myndigheter som återfinns inom området kommer att krävas ett stort mått av handfast ledning och styrning av såväl departement som myndigheter för att åstadkomma önskvärda effekter.

 

Yttrandet i sin helhet  finns att ladda ner nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Yttrande SOU 2012:48 Yttrandet