1962/14B

År 1564 den 8 augusti; Amiral Nils Carlsson erövrar åtta lübska skepp i narviska vatten

Laverad tuschteckning. Höjd: 36,5 cm, Bredd; 52,5 cm.

År 1564, D 8 Augusti Nils Carlsson, svensk Höfvidsman, blef af Amiralerna Claes Fleming, Nils Börjesson  Grip och Peder Axelsson Banér, wid Flottans utlöpande från Stockholms skären för andra gången, derefter detacherad med några fregatter och lätta fartyg på narviska farvatten, och träffade Nils Carlsson vid ditkomsten en myckenhet handelsfartyg, och däribland  mäst lubsche, som hade någon protection av et där liggande Danskt Örlogsskepp, den Flygande Gasten,  hvilken amiralen Nils Carlsson, sig bemäktigade jämte alla lubske Farkoster, som voro lastade med mycket narviskt gods och annat godt byte.

Jämför MKS 1164.