MKS 1164

År 1564 den 8 augusti; Amiral Nils Carlsson erövrar åtta lübska skepp i narviska vatten

Tuschteckning. Höjd 34,0 cm, Bredd 52,0 cm.

Åhr 1564 den 8 augusti upå det Narviska….vattnet eröfrade och sig bemäktigade Herr Nils  Carlsson, som det var svensk Amiral otta Lübske Skepp……….Flügande Gasten kalladt.

(Den handskrivna texten delvis oläslig)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »