MKS 1148

År 1565 den 25 juni: Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn landstiger och plundrar på Möen

Laverad tuschteckning. Höjd 21,5 cm, Bredd 30,0 cm.

År 1565 den 25 Junii, Kongl. Svenska Örlogs Flottan anförd af Riks Rådet och ÖversteAmiralen Friherre Claes Christersson Horn til åminne, ankrar kl:8 under Möen, sätter Folk i Land som sköfla, förhärja och upbränna Bonde Byarne samt ther taga mycken Victualie och annat godt Byte.

Tuschteckningen har samma motiv som målningen 1962-15

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »