MKS 1148

År 1565 den 25 juni: Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn landstiger och plundrar på Möen

Laverad tuschteckning. Höjd 21,5 cm, Bredd 30,0 cm.

År 1565 den 25 Junii, Kongl. Svenska Örlogs Flottan anförd af Riks Rådet och ÖversteAmiralen Friherre Claes Christersson Horn til åminne, ankrar kl:8 under Möen, sätter Folk i Land som sköfla, förhärja och upbränna Bonde Byarne samt ther taga mycken Victualie och annat godt Byte.

Tuschteckningen har samma motiv som målningen 1962-15