MKS 1166

År 1565 den 27 maj; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horn tar tull i Öresund

Laverad tuschteckning. Höjd 34,0 cm, Bredd 53,0 cm.

År 1565, d.27 maji, som var en söndag, inKom i Sundet RiksRådet och Överste Amiralen Clas Christersson Horn, samt anKrade ½ mihl utom Drakö med Kongl. Svenska Örlogsflottan. Under No 1. utmärkes några eröfrade Danska Skepp. No 2. AmiralSkeppet St Erik. No 3. Lübska Flottan. No 4. 250 Coopvaerdie Skepp gifva Tull. No 5. RiksRåd Horn posterat några svenska skepp på vagt. No 6. Den Svenska ÖrlogsFlottan. No 7. Den Danska Dito. No 8 Köpenhamn. No 9. Danska ProviantSkepp Komma oförmodandes i Svenska Flottan, och blifva till Prise. No 10. Coopvardie Båtar komma och årlägga Tullen hos Svenska Amiralen.

NB.Så utmärkes å Original Ritningen. Denne Claes Christerssons tidige och nog märkvärdigt började EXPEDITION, med en, för detta års CAMPAGNE, ovanligt talrik ÖrlogsFlotta, var en fölgd av KONUNG ERICH XIVdes, genom Claes Horn, tagne visa anstalter, som til en del detailleras i Kongl. Instruction dat. Svartsjö d. 29 april 1565.

Copierat år 1792 af C.A:Wahrberg.

 

I bokverket Sveriges krigshistoria i bilder från 1914 återges fem bilder från Nordiska sjuårskriget. Bilderna är oljemålningar på pannå utförda av okänd mästare. De anges tillhöra Krigsskolan och deponerade på Sjökrigsskolan 1874. Huruvida de återgivna bilderna är de som P.C. van Soest utförde vid 1600-talet mitt eller de är ytterligare kopior av van Soest verk är okänt.

C.A. Wahrbergs kopia, MKS 1166, ansluter motivmässigt till en av dessa bilder som har titeln Svenska flottan under Klas Kristersson Horn taget tull i Öresund av 250 holländska och danzigska fartyg i sikte av en dansk- lübsk flotta.