MKS 1163

År 1566 den 26 juli; Riksrådet och Översteamiralen Claes Christersson Horns drabbning med danska och lübska flottorna vid Ölands norra udde

Tuschteckning. Höjd 33,5 cm, Bredd 52,0 cm.

Action mellan Svenska, Danska och Lübska flottorne År 1566 den 26 July; Svenska flottan, anförd av Riks Rådet och Överste Amiralen Baron Clas Christersson Horn, ankrade inom Norra Ölands udde, den 25 July. Fientliga flottan kom då även dit med 36 Örlogs Skepp och satte under Badevik, samt den 26 dito med SW: gick til de Svenske, hvilka lyfte ankar och loverade under Landet för att behålla vinden. Kl. 9 började action. Amiral Skeppet St Erik, Nr. 1. råkade först ihopa med Mercurius, Nr. 2. hvarpå 500 man voro, och som fick så svåra grundskott, att det höll  undan Hercules, Nr. 8. kringvärfd af fientliga Skepp, värjer sig manligen, til hjelp kommo Böse Lejonet, Nr. 5. Svanen , Nr. 6. och Engelen Nr. 10. St Erik ihopa med Lübska Amiral Skeppet Stür Schweden. Nr. 3. som svårligen skadades. R:R: Horn tände sielf på en Fält Slange, som låg förut på bogen och sköt stormasten över bord på Stür Schweden, som höll undan Danska Amiral Skeppet Samson, Nr. 4. med ett annat stort skepp stucko sig upp i vinden och fingo sköne hugg af alle de Skütt St Erik förde i Stürbol, och miste Samson sin Esping. Den fientel: flottan, Nr 9. gick fördevind in åt Gotland, förfölgd af de Svenska som uti en huvud Storm S.S.O gingo till  Sjös om natten sedan de icke dristat löpa Gotland närmare, än på 20 famnar.

I bokverket Sveriges krigshistoria i bilder från 1914 återges fem bilder från Nordiska sjuårskriget. Bilderna visar oljemålningar på pannå utförda av okänd mästare. De anges tillhöra Krigsskolan och deponerade på Sjökrigsskolan 1874. Huruvida de återgivna bilderna är de som P.C. van Soest utförde vid 1600-talet mitt eller de är ytterligare kopior av van Soest verk är okänt.

Tuschteckningen MKS 1163 ansluter motivmässigt till en av dessa bilder som har titeln Sjöslaget vid Ölands norra udde den 26 juli 1566.