Bilder med motiv från 1600-talet

Carl X Gustav är den gemensamme nämnaren för flertalet bilder i samlingen med motiv från 1600-talet. Nästan alla bilderna, 17 stycken,  är på olika sätt relaterade till bildmaterialet i Samuel Pufendorfs verk De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Regis gestis commentariorum libri septem från 1696 ( Friherre Samuel von Pufendorfs sju böcker om Konung Carl X Gusafs brager, svensk upplaga 1913). De flesta kopparsticken är tecknade av Erik Dahlberg (1625 – 1703) och graverade av Willem Swidde (c.1660-c.1697).

I samlingens ingår 7 originalkopparstick medan resten är kopieringen i lite olika tekniker . En variant är att originalkopparsticket har klistrats upp på ett pappersark och försetts med en förklarande text. I något fall har originaltexten på latin i kopparstickets kartusch klipps ut och ersatts med en svensk text.

Bilderna redovisas nedan med hänvisning till motsvarande bild i Pufendorfs verk samt med en kommentar hur originalkopparsticket har hanterats.

1962/18

Carl Gustav Wrangels seger vid Fehmarn den 13 oktober 1644

Oljemålning på duk. Höjd: 50,0 cm: Bredd 66,0 cm.  

Läs mer »

1962/25

Ön Fyns belägring i juni 1659 av kejserliga, polska, danska och brandenburgska trupper anförda v kurfursten av Brandenburg, varvid ön tappert försvarades av svenska trupper

Tuschteckning C.A. Wahrberg 1793. Kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 99 Höjd: 31,5 cm, Bredd: 46,0 cm. Ifrån 1659 års början pousserades Kriges...

Läs mer »

1962/50

Sjödrabbningen på Danzigs redd den 18 november 1627

Akvarellerad tuschteckning, troligen C.A. Wahrberg. Höjd: 31,0 cm, Bredd: 52,0 cm.

Läs mer »

MKS 1138

Belägringen av Landskrona

Kopparstick, gravör Romney de Hooghe (1645 – 1708) Höjd: 51,0 cm, Bredd: 69,5 cm Bilden uppklistrad på kartong

Läs mer »

MKS 1137

Belägringen av Helsingborg juni 1676

Kopparstick, gravör Romney de Hooghe (1645 -1708) Höjd: 51,0 cm, Bredd: 69,5 cm Ett av Christian V:s första krigsföretag efter det svenska nederlaget vid...

Läs mer »

1962/59

Danska staden Korsörs försvar av svenskarna

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde Höjd: 26,5 cm, Bredd: 32,5 cm Identisk med S. Pufendorf, sjätte boken, bild 101

Läs mer »

MKS 1145

Ön Fyns försvar 1659

Kopparstick, bild: Erik Dahlberg , gravyr Willem Swidde Höjd:26,5 cm, Bredd: 33.0 cm Identisk med S. Pufendorf, sjätte boken, bild 99 Jämför 1962/25 och MKS...

Läs mer »

MKS 1144

Svenska lägret på Fyn 1657

Kopparstick , bild: Erik Dahlberg , gravyr Willem Swidde Höjd:26,5 cm, Bredd: 32,5 cm Identisk med S. Pufendorf, fjärde boken, bild 63

Läs mer »

MKS 1196

Beskjutningen av Bremervörde 9 juli 1657

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde Höjd: 29,0 cm, Bredd:34,0 cm Identisk med S. Pufendorf, fjärde boken, bild 58

Läs mer »

MKS 1195

Sjöslaget mellan Sverige och Holland utanför Landskrona den 19 november 1658

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde Identisk med S. Pufendorf, femte boken, bild 77 Höjd: 33,0 cm, Bredd:39,0 cm Originalkopparsticket...

Läs mer »

MKS 0734B

Belägringen av Fyn 1659

Höjd: 25,5 cm, Bredd: 30,5 cm Tuschteckning laverad/akvarell Teckningen kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 99 År 1659 in Junii Belägringen på Fyen...

Läs mer »

MKS 1193

Staden Rigas belägring 22 augusti till 5 oktober 1656

Höjd: 34,5 cm, Bredd: 53,5 cm. Laverad tuschteckning.Kopia av C.A. Wahrberg 1793 Teckningen kopia av S. Pufendorf, tredje boken, bild 45 År 1656. Staden RIGA...

Läs mer »

1962/60

Utsikt över Nyborg och Fyn där 9000 man danska och allierade trupper angrep svenskarna den 14 november 1659

Höjd: 30,0 cm, Bredd: 46,0 cm Laverad tuschteckning Teckningen kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 103 Utsigt af Nieburg och Funen hvarest Danska och...

Läs mer »

MKS 1151

Riksamiralen Greve C.G. Wrangels kamp mot de holländska flottorna anförda av I.W. Oberdam i Öresund mellan 29 oktober och 8 november 1658

Höjd: 34,5cm, Bredd: 58,5 cm. Laverad tuschteckning Teckningen kopia av S. Pufendorf, femte boken, bild 46. År 1658 29 0kt/8 nov Action mellan Svenska och...

Läs mer »

MKS 1150

Danska och holländska fåfänga försök att innesluta och skada svenska örlogsskepp vid Landskrona den 19 november 1658

Höjd: 34,5cm, Bredd: 53,5cm. Laverad tuschteckning Teckningen kopia av S. Pufendorf, femte boken, bild 77 År 1658. Efter action i Sundet gick Fältmarskalken...

Läs mer »

MKS 1141

Carl Gustaf slår och skingrar de danska trupperna på isfältet utanför Ivernaes på Fyn den 30 januari 1658

Kopparstick,  bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde Höjd: 27,5cm, Bredd: 44,5cm. Identisk med S. Pufendorf, fjärde boken, bild 40. Action År 1658 den 30...

Läs mer »

MKS 0735

Carl X Gustavs tåg över Bält den 7 februari 1658

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde. Identisk med S. Pufendorf, femte boken, bild 42. Höjd: 26,0 cm, Bredd: 42,0 cm År 1658 d. 7 Febr. Hans...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »