MKS 0734B

Belägringen av Fyn 1659

Höjd: 25,5 cm, Bredd: 30,5 cm

Tuschteckning laverad/akvarell

Teckningen kopia av S. Pufendorf, sjätte boken, bild 99

År 1659 in Junii Belägringen på Fyen och Fönoö samt huru de alierade wilja utföra denne desein med Sina Skepp Som dock måste draga sig tillbaka under Fredrics-Udde åtskillige ruineras.

Jämför 1962/25 och MKS 1145 som visar samma motiv

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »