MKS 0735

Carl X Gustavs tåg över Bält den 7 februari 1658

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde.

Identisk med S. Pufendorf, femte boken, bild 42.

Höjd: 26,0 cm, Bredd: 42,0 cm

År 1658 d. 7 Febr. Hans Majt. Konung CARL GUSTAVS Äre=rika Tåg över Bält. Under kriget, som år 1657, utbrast, var utsigten sådan, vid det årets slut, at konungen, stående i Hollstein, ville med sin Armée, gå över till Seeland å den Is-brygga, naturen sällsynt tildanat. Y. Granlaga Conseiller hölas therom i Kiel med närvarande Rikets Råd och Generaler. Y. Å flera sätt försöktes Isens styrcka. Y. Dahlberg, i sådant ärende afsänd til Stora Belt, återkommer til Fyen, finner Konungen ifrig at gå in på Seeland; andre ifrigare, at hålla Honom therifrån y. Ser å ena sidan Konungens Ära och FäderneLandets väl, på andra: mot säjelser och hot.y. Dahlberg följer sin pligt, tilstyrker med övertygelse, och, vid Konungens Säng, aftonen förut, pantsätter sit lif för utgången.y. Tåget lyckades, och Konungen, å denne Svenska Krigs Ärans Högtid, vinner under en forcerad Fred, flere förmoner, och deribland för sit land, förlorade Provincer. X De å Greve Dahlbergs original ritning antecknade latinska verssar af Bergenhielm, med flere handlingar om denne fameusa vinter Expedn, förvaras i särskilt Act.y.

Expl af Bokstäverne.  a. Konungen b. Riks AminWrangel. c.Prinzen af Baden.d.dito af Hessen Homburg. e.do Adolph af Saxen Weimar f. do af Hessen Darmstedt. g. do af Anhalt h. Gr. Gabr. Delagardie i. Gen. Gust Banéer. k.Gen Tott l. Gen Gr. Lövenhaupt m. Gen.maj Pontus Delagardie. n. Gen Gr. Iac. Delagardie. o. R.R. Sten Bjelke. p. Gen.maj Wawison. q.Gen.L. Lövenhaupt. r. Gen. Maj. Berendt. s. Corvits Uhlefeldt. t. Hannibal Sehestedt.  u. Gen. Maj. Karetsky. Se Levernes Beskrifning över kongl. Rådets y. Gr. Dahlberg År 1787. S.W.A.

Originalkopparsticket uppklistrat på ett pappersark och försetts med ovanstående text.