1962/59

Danska staden Korsörs försvar av svenskarna

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde

Höjd: 26,5 cm, Bredd: 32,5 cm

Identisk med S. Pufendorf, sjätte boken, bild 101