MKS 1195

Sjöslaget mellan Sverige och Holland utanför Landskrona den 19 november 1658

Kopparstick, bild Erik Dahlberg, gravyr Willem Swidde

Identisk med S. Pufendorf, femte boken, bild 77

Höjd: 33,0 cm, Bredd:39,0 cm

Originalkopparsticket uppklistrat på ett pappersark med text, blekt och oläslig.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »