MKS 1193

Staden Rigas belägring 22 augusti till 5 oktober 1656

Höjd: 34,5 cm, Bredd: 53,5 cm.

Laverad tuschteckning.Kopia av C.A. Wahrberg 1793

Teckningen kopia av S. Pufendorf, tredje boken, bild 45

År 1656. Staden RIGA belägrad til Sjöss och til lands af Czar Alexi Michailowitz, från den 22 August till den 5 oktober S. år med en armé af 118 000 man som svårligen ansatte och inneslöt denna stad hvilcken tappert försvarades och från Ryska anfallet befriades under Befäl av han Excellence Greve Mag. Gabr. De la Gardie.

Förklaring..A,B,C,D. Kyrckor, E Stadens Rådhus och Torg. F St. Jacobs Skantz. G,H Sand Torn och Skantz.1 Czarens anlagte Werch och attaque Ställen. 2 Dito av General Alexis Sossley. 3 do af Gen Knees Jacobs. 4 quarter och posto för officer Frane (?) Straford. 5 dito Reinards. 6 dito von Stade. 7 dito Sichlers. 8 dito Funchiman (?), von Hovers och Allinge, 3ne regementets Dragoner. 9,10 Quarter för officer:e Krab… (?) och Gibson. 11 Postställen för offic:e Lesslei, Buttlers och hamilton och 3 regementer Strelitzer. 12 Dito flr offic:e Boethis med 2 ryska regementer. 13 Strelitzen. 14 Ryska batterier. 15 Ryska krutmagasiner och Ammunitionshus, som av de svenske sattes i Brand. 16 Action thervid Greve Thurn blev skjuten. 17 Scharmützer på Weyde. 18 Svenska örlogsskepp och armerade fartyg sombortjaga och förstöra Ryska och cosackiske Fartyg. En särskild note bifogas som Czarens Sjö Operationer och redan den tiden eftersträvade insteg i Öster-Sjön. y.y.

1 Skantz vid allmänna Badet. K, L Dito vid marstall. M nya befästningar och utanvärck. N Sand-muhle. O. Ställen hwarifrån utfall gjordes under belägringen.

Copie af C:A: Wahrberg 1793

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »