Bilder med motiv från 1700-talet

Detta är den största gruppen i samlingen. De 30 bilderna skildrar händelser i nordiska vatten under hela århundradet. Drabbningarna under kriget mot Ryssland 1788 – 1790 dominerar men det finns också bilder som anknyter till Stora Nordiska Kriget 1700 – 1721, Hattarnas ryska krig 1741- 1743 samt till Pommerska kriget 1757 – 1762.

En enskild händelse, som skildras på tre olika bilder, är Gustav Psilanders drabbning med engelska flottan den 27 juli 1704 vid Orfordness utanför Englands kust. Psilander konvojerade en handelskonvoj med skeppet Öland då han mötte en engelsk eskader.  Psilander vägrade stryka flagg vilket föranledde varningsskott från engelsmännen och en fyra timmars eldstrid följde. Skeppet Öland sköts redlöst och togs i beslag. Eldgivningen skadade eller dödade 153 personer, av dessa 53 svenskar, men hedern var räddad enligt dåtidens uppfattning. Ett stort porträtt av Gustav Psilander finns också i samlingen.

1962/31

År 1715 den 28 juli. Batalj mellan svenska och danska flottan under Jasmunt

Laverad tuschteckning Höjd. 34,5 cm, Bredd: 53,0 cm Åhr 1715, den 28 Julii g. A. Kl 2 E.m Bataille mellan Kgl Svenska och Danska Flottan under Jasmunt N.W Br....

Läs mer »

1962/ 29A

SIÖ-ACTION den 11 juli 1713 vid Hogland

Laverad tuschteckning Höjd: 34,0 cm, Bredd: 52,5 cm SIÖ-ACTION hållen d. 11 julji 1713 emellan 3ne SVENSKA och 13 RYSKA Örlogs-Skepp tillika med En Fregat och...

Läs mer »

1962/58

Situationscharta öfver Svenska Arméens Krigsoperationeri Ryssland år 1788

Gravyr, kopparstick. Märkt ”Roos”. Höjd: 34,5 cm, Bredd: 42,5 cm

Läs mer »

1962/34

Psilanders strid å skeppet Öland vid Orfordness den 27 juli 1704

Oljemålning på duk Höjd: 65.0 cm, Bredd: 80,9 cm.

Läs mer »

1962/40

En kanonslupsaffär vid Fredrikshamn den 15 maj 1790

Oljemålning, pannå Höjd: 27,0 cm, Bredd: 44,0 cm

Läs mer »

1962/39

Segern vid Fredrikshamn den 15 maj 1790

Oljemålning på duk Höjd: 51,0 cm, Bredd: 65,0 cm

Läs mer »

1962/56B

Bataillen emellan Svenska Flottan commenderad af Hans Kongl. Höghet Hertig Carl, Svea Rikes Stor-Amiral och Ryska Flottan commenderad af Amiral Tschitschagoff 12 mMil O.S.O. ifrån Ölands Södra Udde den 12 Julii 1789

Gravyr, kopparstick. Bild av A. Siöstierna, capitain vid Amiralitetet 1789. Gravyr av E. Åkerlund, Höjd: 46,0 cm, Bredd: 68,0 cm. Samlingen har 3 ex av bilden

Läs mer »

MKS 0230

Skeppet Ölands strid vid Orford Ness den 27 juli 1704

Tuschteckning, pinxit Johanne Fridric Steuer Höjd: 75,0 cm, Bredd: 88,5 cm Text: Delineation öfver den Action som skedde Emellan Svenska Örlogsskieppet Öland...

Läs mer »

1962/151b

Hertig Carl hyllas på amiralsskeppet Gustav III efter slaget vid Hogland 1788

Akvatint Höjd: 64,0 cm, Bredd: 89,5 cm Dedié a Son Altess Royale Monseigneur Le Duc de Sudermanie en memoire de la Journèe du 17 Juillet 1788, par sontes...

Läs mer »

MKS 1149

Plan öfver Svenska Örlougs Flottans läge och utgång från Wiborgs yttra Redd tillika med Kongl. Skärgårds Flottan samt Keÿserl. Ryska Flottans läge och Embosseringar 1790.

Kopparstick. Graverat av J. Gillberg. I samlingen finns fyra ex av bilden. H: 54,5 cm, Bredd: 75,0 cm    

Läs mer »

1962/153

Plan af SIÖSLAGET i SVENSKSUND den 9 Julÿ 1790

Kopparstick. Graverat af J. Gillberg. I samlingen finns två ex av bilden. H: 92,0 cm, Bredd: 55,0 cm. Plan av Siöslaget i Svensksund den 9 julÿ 1790. Där under...

Läs mer »

1962/151

Slaget vid Hogland den 17 juli 1788

Kopparstick. I samlingen finns två ex av bilden Ritat av Aron Siöstierna, capitain vid Amiralitetet. Graverat af J. Gillberg Höjd: 48,5, Bredd: 69,0 Bataille...

Läs mer »

1962/53

Landstigning vid Palmer Ort på Rügen den 23 juli 1713

Gravyr, kopparstick, akvarellerad Höjd: 25,0 cm, Bredd: 78,5 cm. Afteigning hvorledes Landgangen Skedde den 23 de Julÿ 1713 paa Landet Rÿgen under Comandoe af...

Läs mer »

1962/51

Inloppet till Sveaborg

Tuschteckning.  Aron Siöstierna Höjd: 25,0 cm, Bredd: 48,0 cm. Inloppet till Sveaborg. b…… .c. ….. . d. Gustav Adolph på grund, som var jagad av Ryska...

Läs mer »

1962/152

Plan af Battaillen uti SVENSKSUND den 24 augusti 1789

Kopparstick. Ritat av G. Wallberg, graverat av J. Gillberg H: 88,5 cm, Bredd: 56,5 cm Text: Plan av Battaillen uti SVENSKSUND den 24 augusti 1789 emellan Kongl....

Läs mer »

MKS 0906

Sjöslaget vid Kronstadt 4 juni 1790

Tuschteckning, ritad av Aron Siöstierna 1793. H: 45,5 cm, Bredd 70,0 cm Action Emellan Kongl Svenska Flottan Commenderad af Hans Kongl. Höghet Hertig Carl, Svea...

Läs mer »

MKS 0691

Landstigningen på Själland och Köpenhamns bombardemang 1700

Akvarellerat kopparstick, ad vivum desti et sculpsit Nils Ström. Höjd: 50,0 cm, Bredd: 85,0 cm. Hydrographisk Charta ifrån FALSTERBO til STEFWEN TIL CRONEBORG...

Läs mer »

MKS 0564

Slaget vid Frisches haff 1759

Tuschteckning, akvarellerad Höjd: 48,0 cm, Bredd: 41,0 cm. Anno 1759 den 10 september action uti Frisches Haff emellan svenska eskadern under generalmajoren och...

Läs mer »

1962/35

Vue af Arméernas Flottornas Ställning För Collberg uti september månad År 1761

Tuschteckning, laverad. Ritningen utförd av Pet. Brelin, officiant vid Öfverskolan vid Amiralitetets Cadettcorps. Höjd: 34,0 cm. Bredd: 48,0 cm Genom den...

Läs mer »

1962/32

Plan öfver Landstigningen på Zeland, och Svenska Lägret vid Humle Bäck. Den 25 Julÿ. Anno 1700

Tuschteckning. Bild: PB? 1767 Höjd: 30,5 cm, Bredd: 45,0 cm Jämför MKS 0691 som har samma motiv    

Läs mer »

1962/75

Charta öfver Wiborgs ytra redd som visar Sveriges och Ryska Flottornas läge, samt Svenska Flottornes afsegling den 3 July 1790

Tuschteckning Bild: Karl Johan Thornton. Dedicerad till Captain och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Herr Krister Ludvig Jägerschöld. (Jämför 1962/77, Inloppet...

Läs mer »

1962/77

Charta öfver Inloppet till Revel, som visa Svenska Flottans Attaquerande den 13 May 1790.

Tuschteckning laverad/akvarell Bild: Karl Johan Thornton. Bilden dedicerad till Capitain och Riddaren af Kongl. Svärdsorden Herr Krister Ludvig Jägerschöld....

Läs mer »

MKS 1146

De svenska fartygen som sänkte sig i Tångefjorden 1719

Tuschteckning laverad/akvarell Höjd: 27,0 cm, Bredd: 30,5 cm Dansk Afritning På de SVENSKA Galerer och Fartyg vid Strömstad som Sjelf Sänkte eller låto...

Läs mer »

MKS 1197

Aftonen den 25 juli 1789 då sjögång hindrade batalj

Tuschlavering/akvarell över konturetsning, Johan Peter Cumelin (1764 – 1820) Höjd: 24,5 cm, Bredd: 30,5 cm

Läs mer »

MKS 1194

Hans kungl. Höghet Storamiralens infart till Karlskrona i slup rodd av officerare den 24 oktober 1789

Tuschlavering/akvarell över konturetsning, Johan Peter Cumelin (1764 – 1820) Höjd: 28,0 cm, Bredd: 46,0 cm På baksidan av tavlan fanns en skrivelse från...

Läs mer »

MKS 1152

Slaget vid Ledsund den 27 juli 1720

Laverad tuschteckning Höjd: 34,5 cm Bredd: 54,0 cm År 1720 d. 27 Julii affairen i Ledsund emellan Ryska Galere Escadern och et detachement under vice Amiralen...

Läs mer »

1962/38

Sjöslaget vid Korpoström den 20 Maj 1743

Laverad tuschteckning, okänd konstnär. Höjd: 24,5 cm, Bredd:28,5 cm Den oavgjorda attacken i Korpoström den 20 maj 1743 – det enda vapenskiftet till sjöss...

Läs mer »

MKS 1140

Drabbning vid Orford Ness den 27 juli 1704

Tuschteckning Höjd: 29,5 cm, Bredd: 46,5 cm. Kungl. Svenska Örlogs Skeppet Öland af 50 canoner utsändt under Amiralitets Capitaine Gustaf von Psilanders...

Läs mer »

MKS 0537

Slaget vid Ledsund den 27 juli 1720

Akvarellerad tuschteckning Höjd: 34,5 cm, Bredd: 51,5 cm År 1720 den 27 Julii Action emellan Kongl. Svenska Escadern anförd af vice Amiralen Baron C.G. Siöblad...

Läs mer »

MKS 1147

Affären vid Korkiansary den 15 Augusty 1789

Gravyr. Ritat och graverat af G. Wallberg Höjd: 26,0 cm, Bredd: 35,5 cm. Emellan Lätta Fartygen af Arméns Flotta och den Ryska Skärgårds Flottan, hvilken...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »