1962/31

År 1715 den 28 juli. Batalj mellan svenska och danska flottan under Jasmunt

Laverad tuschteckning

Höjd. 34,5 cm, Bredd: 53,0 cm

Åhr 1715, den 28 Julii g. A. Kl 2 E.m Bataille mellan Kgl Svenska och Danska Flottan under Jasmunt N.W Br. Seg. coult; stäwandes O.N.O. med Bagb. halft och Ar. Märssegel på Stång. De Danske stucko by kl. 09 om aftonen.