1962/31

År 1715 den 28 juli. Batalj mellan svenska och danska flottan under Jasmunt

Laverad tuschteckning

Höjd. 34,5 cm, Bredd: 53,0 cm

Åhr 1715, den 28 Julii g. A. Kl 2 E.m Bataille mellan Kgl Svenska och Danska Flottan under Jasmunt N.W Br. Seg. coult; stäwandes O.N.O. med Bagb. halft och Ar. Märssegel på Stång. De Danske stucko by kl. 09 om aftonen.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »