1962/56B

Bataillen emellan Svenska Flottan commenderad af Hans Kongl. Höghet Hertig Carl, Svea Rikes Stor-Amiral och Ryska Flottan commenderad af Amiral Tschitschagoff 12 mMil O.S.O. ifrån Ölands Södra Udde den 12 Julii 1789

Gravyr, kopparstick. Bild av A. Siöstierna, capitain vid Amiralitetet 1789. Gravyr av E. Åkerlund,

Höjd: 46,0 cm, Bredd: 68,0 cm.

Samlingen har 3 ex av bilden

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »