1962/77

Charta öfver Inloppet till Revel, som visa Svenska Flottans Attaquerande den 13 May 1790.

Tuschteckning laverad/akvarell Bild: Karl Johan Thornton.

Bilden dedicerad till Capitain och Riddaren af Kongl. Svärdsorden Herr Krister Ludvig Jägerschöld. (Jämför 1962/75 Charta över Wiborgs ytra redd)

Höjd: 32,5 cm. Bredd: 51,0 cm.

Originalet till denna mycket upplysande bild av attacken mot en rysk eskader på Revals redd den 13 maj 1790  är en samtida handritad karta, som, framställd av dåvarande fänriken vid Amiralitetet Karl Johan Thornton, av honom dedicerad till kaptenen K.L. Jägersköld, vilken under detta års kampanj tjänstgjorde som sekond på skeppet Dygden, nr. 2 i kolonnen vid anfallets ansättande. Vid bokstaven E märkes det på Ragnilsrevet vid inseglingen grundstötta skeppet Tapperheten, som dock med egna krafter lyckades komma loss, under det att det vid F utanför Wolfö under utseglingen strandade Riksens Ständer måste överges av sin besättning sedan fartyget stuckits i brand. Svenska Flottans Historia II s. 504.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »