1962/75

Charta öfver Wiborgs ytra redd som visar Sveriges och Ryska Flottornas läge, samt Svenska Flottornes afsegling den 3 July 1790

Tuschteckning Bild: Karl Johan Thornton.

Dedicerad till Captain och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Herr Krister Ludvig Jägerschöld. (Jämför 1962/77, Inloppet till Reval, av samme konstnär)

Höjd: 33,0 cm, Bredd: 50,5 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »