MKS 1140

Drabbning vid Orford Ness den 27 juli 1704

Tuschteckning

Höjd: 29,5 cm, Bredd: 46,5 cm.

Kungl. Svenska Örlogs Skeppet Öland af 50 canoner utsändt under Amiralitets Capitaine Gustaf von Psilanders befähl at convoiera Svenska Coopvaerdie Fartyg blev år 1704 den 27 Julii i sigte af Orfordnes angripit af nio engelska Kreutsare under Schoutbynachten Lord Willian Weston, som ville tvinga Capitain von Psilander at strüka Segel det han icke gjorde utan uthärdade en jämn eld från kl. 12 til 5 eftermiddagen då han måste giva sig i fiendens händer. Engelska Skeppen Lichtfield 56, Worchester 54, Assistance 52, Chester 52, Ruby 52, Green Dragon52, Runneü(?) 52, Deptford 52, och Lilly 32 canoner.

Jämför MKS 0230 och 1962/34 med samma motiv

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »