1962/151b

Hertig Carl hyllas på amiralsskeppet Gustav III efter slaget vid Hogland 1788

Akvatint

Höjd: 64,0 cm, Bredd: 89,5 cm

Dedié a Son Altess Royale Monseigneur Le Duc de Sudermanie en memoire de la Journèe du 17 Juillet 1788, par sontes respecteuse serviteur

Jean Louis Desprez            J.F. Martin sc.

Ingen känd samtida framställning i målning, teckning eller grafik från någon av den svenska sjökrigshistorien många drabbningar ger en autentisk eller vederhäftig närbild av ett stridsögonblick ombord på ett svenskt skepp. L.J. Deprez´ bidrag till den svenska sjökrigshistoriens ikonografi – en scen från slaget vid Hogland, efter oljemålningen på Rosersberg utförd i konturetsning av konstnären själv, sedan omarbetad i akvatint (på samma plåt) av J. F. Martin – är tyvärr inte heller den en saklig skildring: det stora linjeskeppet skall emellertid föreställa  Gustav III, hertig Karls amiralsskepp, på vars däck storamiralen hyllas av de hattsvängande och hurrande matrosernas stormande segerjubel, som skallar i den krutrökiga luften, mellan sönderskjutna stänger, trasiga segel och rykande heta kanonmynningar. ( Den hårda striden, som här glorifieras som en seger, var i verkligen i taktiskt snarast oavgjord.) På gångborden stå soldater uppställda och till väders synas matroser, som under honnören göra ett avbrott i arbetet med riggens återställande i brukbart skick. Svenska Flottans Historia II s. 491

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »