1962/51

Inloppet till Sveaborg

Tuschteckning.  Aron Siöstierna

Höjd: 25,0 cm, Bredd: 48,0 cm.

  1. Inloppet till Sveaborg. b…… .c. ….. . d. Gustav Adolph på grund, som var jagad av Ryska flottan. E. Ryska flottan som bestod af 24 örlogsskepp och 6 fregatter.