1962/51

Inloppet till Sveaborg

Tuschteckning.  Aron Siöstierna

Höjd: 25,0 cm, Bredd: 48,0 cm.

  1. Inloppet till Sveaborg. b…… .c. ….. . d. Gustav Adolph på grund, som var jagad av Ryska flottan. E. Ryska flottan som bestod af 24 örlogsskepp och 6 fregatter.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »