1962/53

Landstigning vid Palmer Ort på Rügen den 23 juli 1713

Gravyr, kopparstick, akvarellerad

Höjd: 25,0 cm, Bredd: 78,5 cm.

Afteigning hvorledes Landgangen Skedde den 23 de Julÿ 1713 paa Landet Rÿgen under Comandoe af Hr Comandeur Rosenpalm, efter at Comandeuren först havde indeslutted den Svenske Esqadre ( som Comendeur Hinx Comanderte) udi Revieret af Stralsund samt detacherade en deel fartöÿer til Eÿland Film(?) for at giöre miine som descenten der skulle skeed. Da omendskiöndt at det Svenske Cavallerie var Posteret ved Palmerort, blev Troupernee dog i Land sat i naervarelse af den Svenske Esqadre ved Palmerot uden at midste meere enf 12 gemene Döde og een Lieutenant med 4re mand saarede som blev fangen. Efter at landgaangen var skeedt avancerade Comandeuren med Esqaderen og tvang den fiendtlige Esqadre til at Retirere under Stralsunds Faestning, hvorover den Danske Esqadere Occuperede den Post som Fienden havde og derved havde sikker Comunication med faste Land hvor de Saxiske og Russiske Troupper Camperede.

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »