MKS 0691

Landstigningen på Själland och Köpenhamns bombardemang 1700

Akvarellerat kopparstick, ad vivum desti et sculpsit Nils Ström.

Höjd: 50,0 cm, Bredd: 85,0 cm.

Hydrographisk Charta ifrån FALSTERBO til STEFWEN TIL CRONEBORG och KOLLEN wisandes huruledes och på vad stellen KÖPENHAMBN blev bombarderat af Svenska, Engelska och Hollendska Flottan, med een Kort beskrifning öfver descenten uppå SELAND Anno 1700.

Jämför samma motiv 1962/32

Upphovsmannen till denna ovanligt klara och vederhäftiga framställning av landstigningen på Själland och de svenska, engelska och holländska flottornas bombardemang av Köpenhamn 1700, dåvarande styrmanskaptenen och lotsdirektören Nils Ström – sedermera adlad Strömkrona – hade vid krigsutbrottet kommenderats till tjänstgöring på amiralgeneralskeppet Konung Karl, här kallad Carolus, och det är från denna eminenta post han ”ad vivam” tecknat sin bild av den aktion, under vilken den unge kungen, själv en av de första i land, med orden ” detta skall hädanefter bli min musik”, sägs ha hälsat kulornas vinande. Listan på de svenska skeppens rangering upptar såväl bestyckning och besättning som befälhavare; till höger en motsvarande förteckning på de engelska och holländska skepp, som deltog i aktionerna, och en på hela den rustade danska flottan med de bägge 110 kanonskeppen Friedericus Quartus och Christianus Quartus i spetsen.   Svenska Flottans Historia II, s.124