1962/152

Plan af Battaillen uti SVENSKSUND den 24 augusti 1789

Kopparstick. Ritat av G. Wallberg, graverat av J. Gillberg

H: 88,5 cm, Bredd: 56,5 cm

Text:
Plan av Battaillen uti SVENSKSUND den 24 augusti 1789 emellan Kongl. Svensk Arméens Flotta under Öfveramiralen och Commendeuren Grefve Ehrensvärds Befäl och den Keÿserliga Ryska Skärgårds Flåttan Commenderad utav Prinsen af Nassau Siegen.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »