1962/153

Plan af SIÖSLAGET i SVENSKSUND den 9 Julÿ 1790

Kopparstick. Graverat af J. Gillberg. I samlingen finns två ex av bilden.

H: 92,0 cm, Bredd: 55,0 cm.

Plan av Siöslaget i Svensksund den 9 julÿ 1790. Där under Konungens Eget Befäl Arméns Flotta Segrade öfver Keÿserliga Ryska Skärgårds Flottan anförd af Prinsen af Nassau Siegen.

Hans Majestät Konungen underdånigast tillegnad.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »