1962/153

Plan af SIÖSLAGET i SVENSKSUND den 9 Julÿ 1790

Kopparstick. Graverat af J. Gillberg. I samlingen finns två ex av bilden.

H: 92,0 cm, Bredd: 55,0 cm.

Plan av Siöslaget i Svensksund den 9 julÿ 1790. Där under Konungens Eget Befäl Arméns Flotta Segrade öfver Keÿserliga Ryska Skärgårds Flottan anförd af Prinsen af Nassau Siegen.

Hans Majestät Konungen underdånigast tillegnad.