1962/32

Plan öfver Landstigningen på Zeland, och Svenska Lägret vid Humle Bäck. Den 25 Julÿ. Anno 1700

Tuschteckning. Bild: PB? 1767

Höjd: 30,5 cm, Bredd: 45,0 cm

Jämför MKS 0691 som har samma motiv