MKS 1149

Plan öfver Svenska Örlougs Flottans läge och utgång från Wiborgs yttra Redd tillika med Kongl. Skärgårds Flottan samt Keÿserl. Ryska Flottans läge och Embosseringar 1790.

Kopparstick. Graverat av J. Gillberg. I samlingen finns fyra ex av bilden.

H: 54,5 cm, Bredd: 75,0 cm

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »