1962/ 29A

SIÖ-ACTION den 11 juli 1713 vid Hogland

Laverad tuschteckning

Höjd: 34,0 cm, Bredd: 52,5 cm

SIÖ-ACTION hållen d. 11 julji 1713 emellan 3ne SVENSKA och 13 RYSKA Örlogs-Skepp tillika med En Fregat och En Brigantin.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »