1962/58

Situationscharta öfver Svenska Arméens Krigsoperationeri Ryssland år 1788

Gravyr, kopparstick. Märkt ”Roos”.

Höjd: 34,5 cm, Bredd: 42,5 cm