1962/38

Sjöslaget vid Korpoström den 20 Maj 1743

Laverad tuschteckning, okänd konstnär.

Höjd: 24,5 cm, Bredd:28,5 cm

Den oavgjorda attacken i Korpoström den 20 maj 1743 – det enda vapenskiftet till sjöss under 1741 – 1743 års bedrövliga krig. A betecknar pråmen Herkules, B svenska galäreskadern, C dubbla slupen Putzweg med 10 beväpnade slupar, som undandrevo ryska utposten på holmen, D, E två ryska batterier, F ryska galäreskadern, som strax i början av attacken drog sig tillbaka, G två ryska pråmar, H Hamnen, där den svenska eskadern före och efter bataljen var förlagd. Samtida teckning. Svenska Flottans Historia II, s. 289.