1962/38

Sjöslaget vid Korpoström den 20 Maj 1743

Laverad tuschteckning, okänd konstnär.

Höjd: 24,5 cm, Bredd:28,5 cm

Den oavgjorda attacken i Korpoström den 20 maj 1743 – det enda vapenskiftet till sjöss under 1741 – 1743 års bedrövliga krig. A betecknar pråmen Herkules, B svenska galäreskadern, C dubbla slupen Putzweg med 10 beväpnade slupar, som undandrevo ryska utposten på holmen, D, E två ryska batterier, F ryska galäreskadern, som strax i början av attacken drog sig tillbaka, G två ryska pråmar, H Hamnen, där den svenska eskadern före och efter bataljen var förlagd. Samtida teckning. Svenska Flottans Historia II, s. 289.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »