MKS 0230

Skeppet Ölands strid vid Orford Ness den 27 juli 1704

Tuschteckning, pinxit Johanne Fridric Steuer

Höjd: 75,0 cm, Bredd: 88,5 cm

Text:
Delineation öfver den Action som skedde Emellan Svenska Örlogsskieppet Öland och engelska Örlogsskiepp i sigte af Orfordnes den 27 juli 1704.

Capitain Gustav von Psilander commenderade Skieppet Öland 50 canoner. Engelska eskadern Commenderades af Schoutbynighten Lord William Weston: Lichtfield 56 can, Worchester 54, Assistance 52, Rumney 52, Silly 32, Chester 52, Ryby 52, Green Dragon 52, Deptford 52.

Jämför MKS 1140, 1962/34 med samma motiv.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »