MKS 0564

Slaget vid Frisches haff 1759

Tuschteckning, akvarellerad

Höjd: 48,0 cm, Bredd: 41,0 cm.

Anno 1759 den 10 september action uti Frisches Haff emellan svenska eskadern under generalmajoren och kommendören Carpelans befäl och en kungl. Preussisk flottilj, som av de svenska, utom trenne barkasser, totalt erövrades.

De stora bokstäverna beteckna: A svenska eskaderns ankarsättning före anfallets igångsättande. B svenska eskadern efter ankarlättningen med intagen anfallsformering C-D två halvgalärer detacherade från svenska huvudstyrkan för att kringgå preussarnas högra flygel; E svenska eskaderns läge under den förberedande artilleristriden; F preussiska flottiljens läge närmast före och under striden. Svenska Flottans Historia II s.290