1962/151

Slaget vid Hogland den 17 juli 1788

Kopparstick. I samlingen finns två ex av bilden

Ritat av Aron Siöstierna, capitain vid Amiralitetet. Graverat af J. Gillberg

Höjd: 48,5, Bredd: 69,0

Bataille entre la Flotte Suedoise Commendé par son Altess le Duc de Sudermanie, Grand Amirallll du Roÿaume de Suede, et la Flotte Russe Sous les Ordes de l´Amiral Grieg a la hauteur les Banes de Nannis et Ekholmen dans le Golfe de Finland le 17 Julÿ 1788.

Deciderad till Hans Kongeliga Höghet Hertig Carl af Södermanland, Svea Rikes Arf Furste och Stor Amiral af dess underdånigste tjenare A. Siöstierna

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »