MKS 0537

Slaget vid Ledsund den 27 juli 1720

Akvarellerad tuschteckning

Höjd: 34,5 cm, Bredd: 51,5 cm

År 1720 den 27 Julii Action emellan Kongl. Svenska Escadern anförd af vice Amiralen Baron C.G. Siöblad samt Ryska Galere Escadern vid hwilket tillfälle förlorade.

Jfr MKS 1152 med samma motiv

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »