Bilder med motiv från 1800-talet

1962/08A

Bataljen vid Köpenhamn 1801

Gravyr, kopparstick.  Ritad av …… Fischerström Höjd: 37,0 cm, Bredd: 44,5 cm. BATAILLEN vid KÖPENHAMN 1801, den 2de april kl. omkring 10 fm lyfte...

Läs mer »

1962/148

Karta öfver AFFÄREN i GRÖNVIKS SUND DEN 30 augusti 1808

Gravyr. Afmätt, Ritad, Graverad och utgiven af O.F. Hagelstam. Löjtnant vid K.A. Flotta och Ridd. Af K. S. Orden. Höjd: 54,5 cm, Bredd: 46,5 cm däruti ARMÉENS...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »