1962/148

Karta öfver AFFÄREN i GRÖNVIKS SUND DEN 30 augusti 1808

Gravyr. Afmätt, Ritad, Graverad och utgiven af O.F. Hagelstam. Löjtnant vid K.A. Flotta och Ridd. Af K. S. Orden.

Höjd: 54,5 cm, Bredd: 46,5 cm

däruti ARMÉENS FLOTTAS SLUPS BRIGAD bestående af 35 Kanon Slupar under Herr öfv.Löjt. och Ridd. J.L. BRANDTS befäl Segrade öfver 40 Ryska Kan. Slupar.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »