1962/148

Karta öfver AFFÄREN i GRÖNVIKS SUND DEN 30 augusti 1808

Gravyr. Afmätt, Ritad, Graverad och utgiven af O.F. Hagelstam. Löjtnant vid K.A. Flotta och Ridd. Af K. S. Orden.

Höjd: 54,5 cm, Bredd: 46,5 cm

däruti ARMÉENS FLOTTAS SLUPS BRIGAD bestående af 35 Kanon Slupar under Herr öfv.Löjt. och Ridd. J.L. BRANDTS befäl Segrade öfver 40 Ryska Kan. Slupar.