Bilder på främmande mariner

Det var inte ovanligt att svenska sjöofficerare under 1700-talet tjänstgjorde i utländska mariner. De 13 bilder som visar sjömilitära händelser utanför nordiska vatten är sannolikt ett uttryck för detta. Dessvärre kan bilderna inte knytas till enskilda personer. Tidsmässigt skildrar bilderna händelser under senare delen av 1700-talet.

De flesta bilderna har en anknytning till amerikanska frihetskriget samt det tidigare Sjuårskriget mellan England och Frankrike.

I materialet finns tre bilder som skildrar slaget vid Saintes i Västindien den 9-12 april 1782. Slaget stod mellan de engelska och franska flottorna där engelsmännen avgick med segern. Slaget vid Dogger bank den 5 augusti 1781 mellan England och Holland skildras i serie i fyra bilder. Av visst intresse är också gravyren över slaget vid Nilen 1798, ett av Lord Nelsons legendariska drabbningar.

1962/114

De Schlagt tussen de Hollands Fregatte en de Engelse Fregatte den 30 May 1781 op de Hoogale van de Caap St. Marie geschiet is.

Gravyr, kopparstick.  Bild A. Rooland, gravyr Georg Balthasar Probst (1732 – 1801). Tryckt i Augsburg. Höjd: 39,5 cm, Bredd: 50,5 cm. Bilden visar ett sjöslag...

Läs mer »

MKS. 1962/ 119c

Ende van den Slag (Fin du Combat) Slaget vid Dogger bank

Gravyr, kopparstick, Marianus sculp. A.V. Höjd: 39,5 cm, Bredd:  50,0 cm (En av tre kopparstick som skildrar slaget vid Dogger bank 1781)

Läs mer »

MKS- 1962/119a

Slaget vid Dogger Bank den 5 augusti 1781

Gravyr, kopparstick Höjd: 39,5 cm, Bredd: 50,5 cm. Text ( holländska och franska) Formation de la Ligne Hollandaise et de celle des Anglais, avant le combat...

Läs mer »

MKS 0613

En engelsk galär erövras med sluparna från en fransk och en spansk fregatt den 15 augusti 1779

Gravyr, kopparstick Höjd: 18,0 cm, Bredd: 27,0 cm Prise d´un Lougre Anglais par les Canots et Chaloupe des Fréates et Espagnole L´ Athalante et la Sta...

Läs mer »

MKS- 1962/20

Slaget vid Nilen 1 augusti 1798

Gravyr, kopparstick Höjd: 41,5 cm, Bredd: 54,5 cm. A true Position of the FRENCH FLEET as they were moored near the mouth of the Nile and the manner in which LORD...

Läs mer »

MKS 0905

Slag op Doggersbank. Action de Doggersbank 5 augusti 1781

Gravyr, kopparstick. Marianus gravyr Höjd: 40,0 cm. Bredd: 51,0 cm

Läs mer »

MKS 0557

The Monmouth of 64 Guns, taking the Foudroyant French Man of War of 84 Guns, on the 28 of Feb. 1758 in the Mediterranean.

Färglitografi. Bild: Francois Swaine bild, Tryck J. Smith Printed for John Bowles & Son, in Cornhil. T. Bowles in St. Paul Church yard. Robt Sayer at the Golden...

Läs mer »

1962/107

Slaget vid Cap-Francais 21 oktober 1757

Gravyr, kopparstick. London. Published according to Act of Parliament, 14 Feb 1759 – To be had of R. Paton in Wardour Street, Soho, and R. Willock in...

Läs mer »

MKS 0904

BATAILEN EMELLAN engelska FLOTTAN, COMMENDERAD af AMIRAL LORD RODNY, ock FRANSKA COMMENDERAD af AMIRAL COUNT DE GRASSE, den 12 April 1782

Gravyr, kopparstick. Höjd: 59,0 cm, Bredd: 62,0 cm.

Läs mer »

1962/138

Aktion emellan franska örlogskeppet Le Solitaire ( som blef taget) och 2:ne engelska örlogsskepp Ruby och Polyphem, hvardera af 64 Kanoner, sigte af flere engelska Linieskepp, d. 6:te Dec. 1782, ungefär 75 Lieues O. om ön Barbados.

Höjd: 42,5 cm, Bredd: 57,0 cm. Färglitografi. Signerad J.F. Sz 1803. Berättelse: Den 23 Nov. 1782 afseglade från Ön Martinique en liten fransk Eskader, under...

Läs mer »

1962/ 104

This representing the ENGAGEMENT between the QUEBEC FRIGATE, Capn George Farmer. And the SURVEILLANTE FRIGATE MONSIEUR COUÉDIC

Höjd: 49,5 cm, Bredd: 61.0 cm Gravyr, kopparstick To the Kings most excellent Majesty This representing the ENGAGEMENT between the QUEBEC FRIGATE, Capn George...

Läs mer »

MKS 0607

Slaget vid Saintes, utanför Dominica i Västindien 9 april – 12 april 1782

Höjd: 49,5 cm,Bredd: 62,5 cm. Gravyr. London. Printed for R. Sayer and J.Bennett No 33 Fleet Street, as the Act directs 21 March 1783. Bild: Robert Dodd ( 1748...

Läs mer »

MKS 0907

Slaget vid Saintes, utanför Dominica i Västindien 9 april – 12 april 1782

Höjd: 49,5 cm, Bredd: 62,0 cm. Gravyr. London printed for R. Sayer and J. Bennett, No 53 Fleet Street, as the Act directs, 21th March 1783. Robert Dodd ( 1748 –...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »