1962/ 104

This representing the ENGAGEMENT between the QUEBEC FRIGATE, Capn George Farmer. And the SURVEILLANTE FRIGATE MONSIEUR COUÉDIC

Höjd: 49,5 cm, Bredd: 61.0 cm

Gravyr, kopparstick

To the Kings most excellent Majesty

This representing the ENGAGEMENT between the QUEBEC FRIGATE, Capn George Farmer. And the SURVEILLANTE FRIGATE MONSIEUR COUÉDIC

Is with his gracious Permission most humbly Dedicated by his Majestys most faithful & most dutiful Subject & Servant George Carter

Published as the Act Oct 1 1780 by Geo. Carter of Margret Street, Cavendish Square, London.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »