1962/138

Aktion emellan franska örlogskeppet Le Solitaire ( som blef taget) och 2:ne engelska örlogsskepp Ruby och Polyphem, hvardera af 64 Kanoner, sigte af flere engelska Linieskepp, d. 6:te Dec. 1782, ungefär 75 Lieues O. om ön Barbados.

Höjd: 42,5 cm, Bredd: 57,0 cm.

Färglitografi. Signerad J.F. Sz 1803.

Berättelse: Den 23 Nov. 1782 afseglade från Ön Martinique en liten fransk Eskader, under befäl af M:r de Borda, Capit. De Vaisseaux, för att kryssa på höjden av Barbados, bestående av Le Solitaire af 64 Kanoner, kommenderad af M:r de Borda, på hvilken voro 2:ne Svenska Officerare af Arméms Flotta neml. J. Herman Schützercrantz, som Lieutenant de Vaisseaux och Önnert Jönsson, som Enseigne de Vaisseaux; Le Triton 64 Kanoner. M:r de Janouarii: La Nymphe 40 kanoner. M:r de Mortamer; La Resolue 36 Kanoner. M:r de S:t Jean: och the Speedy 25 Kanoner. M:r de Sahla. Den 6:te  Dec. kl ½ 6 om Morgonen med O à ONO vind, laber med tilltagande kultje, upptäcktes 8 engelska Örl fartyg, hvilka genast begynte jaga de Franska fartygen. Klockan ½ 1 e.m. börjades aktion emellan Franska skeppet Le Solitaire och engelska skeppet(2) Ruby och (3) Polyphem, på musköt-håll, som varade till kl. 172 3 e.m. Le Solitaire, som hade mycket folk skjutne, flere blesserade, takling och segel skadade, att skeppet ej vidare kunde manövreras, kryssmasten, i början av slaget, fallen över bord och stormasten, i hvart ögonblick hotande att även falla, jemte annalkandet af ett engelskt 3-däcksskepp (10) af de 4 ännu ej uppkomne, nödgades så övermannad, att stryka flagg. Emellertid togo de övriga Franska fartygen (4) Le Triton, (6) Speedy, (8,9) La Nymphe och La Resolue, flykten, samt eftersattes af 2:ne engelska skepp, (5-7) hvilka allenast upphunno the Speedy, som strök flagg. engelska Eskadern kom från Europa, kommenderad av Amiral Hughes, och bestod af 2 tredäcksskepp, 3:ne 74 och 3st 64-Kanons-Skepp.