1962/114

De Schlagt tussen de Hollands Fregatte en de Engelse Fregatte den 30 May 1781 op de Hoogale van de Caap St. Marie geschiet is.

Gravyr, kopparstick.  Bild A. Rooland, gravyr Georg Balthasar Probst (1732 – 1801). Tryckt i Augsburg.

Höjd: 39,5 cm, Bredd: 50,5 cm.

Bilden visar ett sjöslag under det fjärde anglo-holländska kriget 1780 – 1784. Den 29 maj 1781. På väg att eskortera den holländska flottan kom två holländska fregatter, Castor och Den Briel i kontakt med två engelska fregatter, Flora och Crescent. De holländska fartygen kom undan de engelska fregatterna, men nästa dag återvände britterna och angrep holländarna. Castor tvingades kapitulera för Flora, vilket följdes av att Crescent slogs ut av Den Briel. Detta är enda gången under kriget som ett brittiskt örlogsfartyg förlorades till holländarna. (Internet: The Philadelphia Print Shop, Ltd).

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »