MKS 0613

En engelsk galär erövras med sluparna från en fransk och en spansk fregatt den 15 augusti 1779

Gravyr, kopparstick

Höjd: 18,0 cm, Bredd: 27,0 cm

Prise d´un Lougre Anglais par les Canots et Chaloupe des Fréates et Espagnole L´ Athalante et la Sta Catharina le 15 Aout 1779. Voyez La Gazette de France No 69.

Taking of an English Lugger /galär/ by the boats of French and Spanish Frigates I´Athalanthe and Sta Catharina 15 august 1779,. See Gazette de France No 69.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »