MKS 0557

The Monmouth of 64 Guns, taking the Foudroyant French Man of War of 84 Guns, on the 28 of Feb. 1758 in the Mediterranean.

Färglitografi. Bild: Francois Swaine bild, Tryck J. Smith Printed for John Bowles & Son, in Cornhil. T. Bowles in St. Paul Church yard. Robt Sayer at the Golden Buck in Fleet Street, File 3 Bakenell & Hewnr. Parker opposite Birkin Lane in Cornhil.

Höjd: 34,0 cm, Bredd: 46,5 cm

In this Action the English had 30 kill´d including the gallant Commander & 80 wounded, the French 50 kill´d & 150 wounded. N.B. The Monmouth carries 12& 24 pounder. The French 24 & 42.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »