MKS- 1962/119a

Slaget vid Dogger Bank den 5 augusti 1781

Gravyr, kopparstick

Höjd: 39,5 cm, Bredd: 50,5 cm.

Text ( holländska och franska)

Formation de la Ligne Hollandaise et de celle des Anglais, avant le combat de Doggersbank, le 5 me d´Aout, 1781 la Flotte Hollandaise fut comandée par le Contre Amiral J.A. Zoutman, et celle des Anglais par le Vice Amiral H. Parker.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »