MKS- 1962/20

Slaget vid Nilen 1 augusti 1798

Gravyr, kopparstick

Höjd: 41,5 cm, Bredd: 54,5 cm.

A true Position of the FRENCH FLEET as they were moored near the mouth of the Nile and the manner in which LORD NELSON formed his Attack on them the ever memorable 1st of August 1798.

Drawed it from the English Original engraved published at London, by Robert Dodd, N 41, caving Cross five doors from the Admirality.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »